Oversættelse, tolkning og rådgivning ...

Disse tre begreber dækker over de ydelser, som sprogkontoret tilbyder sine kunder. Men de er også udtryk for de kommunikationsbehov, som naturligt opstår i samhandel og samkvem med udenlandske kunder og forretningspartnere – såvel skriftlig som mundtlig kommunikation forudsætter viden og bevidsthed om målgruppen.

Her kan sprogkontoret hjælpe.